Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar angående å fjerne vond lukt med våre Air Sponge produkter.

Svar:   

 • Tobakkslukt
 • Malingslukt
 • Søppellukt
 • Brannrøyk
 • Lukt fra matlagning
 • Lukt fra Husdyr
 • Urinlukt
 • Innestengt lukt
 • “Sykdomslukt”
 • Svovelbaserte kjemikalier
 • Ammoniakk
 • Formaldehyd (et kjemikalie som gjerne brukes i klesfarge, gjødningsmidler og sponplater
 • Lukt av døde dyr, og da spesielt mot døde mus og rotter i vegger. Våre produkter benyttes av profesjonelle firmaer i hele Norden
 • Andre uønskede lukter? Vennligst kontakt oss

Svar:  Mange produkter som selges for luktfjerning, er faktisk kun ordinære deodoranter: De fungerer kun ved å kamuflere lukter ved å tilføre parfyme i luften, og er dermed faktisk forurensere selv.

I tillegg inneholder ett stort antall luftfriskere tilsetningsstoffer som lett skaper irritasjon. Ett av disse stoffene er “Formaldehyd”. Dette stoffet benyttes til å svekke luktesansen og benyttes i mange luftfriskere. 

Ett annet stoff er “Acetaldehyd”, som er et irriterende og faktisk ett narkotisk stoff som ofte blir benyttet som basis i luftfriskere. Mange av de tradisjonelle luftfriskere må sprayes direkte inn i rommet som har vond lukt, eller rett på luktkilden. Det som da skjer er at sprayen  legger seg som et forurenset lag av mange partikler på møbler, tepper, vegger, gardiner med mer.

Prisbelønnede og patenterte AirSponge kamuflerer som kjent ikke luktene, men eliminerer luktene totalt. Produktet er så effektiv fordi den trekker til seg den forurensende kilden, absorberer den og dermed eliminerer den dårlige luften og de mikroskopiske partikler i luften. På denne måten skaper AirSponge raskt en renere, friskere og sunnere luftkvalitet.

 

Svar:   Straks boksen åpnes, vil den spre det miljøvennelige og aktive stoffet ut i rommet og lage et “filter” som trekker til seg luktbakteriene.

Det aktive kullet stenger deretter inne den uønskede lukten, og kun ett gram trekull har en aktiv overflate tilsvarende 1400 kvadratmeter. Det neste som skjer er at den patenterte effekten absorberer og renser luktpartiklene, og frigjør vannmolekyler. Til slutt blander vannmolekylene seg så ut tilbake i luften, og eliminerer den uønskede lukten.

Svar:   Produktet består av en fast, gelé med sorte aktive kullpartikler. Disse effektive og aktive kullpartiklene absorberer på overflaten alle luktpartikler og forurensning fra luften rundt seg. 

Enkelt fortalt er kullet blandet med små mengder av hydrogen, oksygen, nitrogen samt svovel. Disse har mange små hull på overflaten. Derfor blir materialet porøst og får faktisk ett ekstremt stort overflate-areale. Denne overflaten har derfor en patentert og eksepsjonell evne til å absorbere makromolekylæreforbindelser og luktpartikler fra all luft rundt seg.

Svar:   Sprayen fungerer på en litt annen måte enn AirSponge Gelé, men er spesielt egnet og effektivt på tekstiler. Den inneholder “næring” til enkelte «rensebakterier», som så vil vokse og elimenere bakteriene som skaper luktkilden. I løpet av få dager vil det ikke lenger være næring til disse rensebakteriene, og de vil derfor dø ut.

Svar:   AirSponge Gelé og Spray er en kraftig kombinasjon sammen. Hvis det er krafige lukter som skal fjernes, anbefaler vi å bruke disse 2 produktene sammen ved å sette ut bokser i rommet og samtidig spraye på eventuelle tekstiler i rommet.

Sprayen kan også brukes til å spraye i joggesko og gymbag. Ønsker du en krafig pakkeløsning anbefaler vi f.eks.  en slik kombinasjon, anbefaler vi komplette pakker som f.eks. AirSpong KraftPakke LIGHT eller AirSpong KraftPakke PRO

Svar:   Vanligvis varer en AirSponge boks i fire til seks uker (ca. 20 kvadratmeter). Dette da hvis boksen står konstant åpen hele tiden, men dette er da selvfølgelig avhengig av hvor mye lukt som skal absorberes og elimineres.

Ved akutt behov er det viktig og mer effektivt å benytte seg av flere bokser i noen få timer, og deretter sette på lokket på de fleste av boksene og dermed kunne spare disse til senere/annen bruk.

For eksempel kan man benytte 3 til 4 bokser i et rom på ca. 20 kvadratmeter i opptil 8 – 12 timer, og deretter å sette på lokket på 3 av boksene for å spare disse til senere eller annen bruk. Boksen har ubegrenset holdbarhet så lenge lokket er tett.

Svar:   Sørg for å holde vinduer og dører lukket. Dette er viktig fordi AirSponge vil jobbe med å rense all luft som er i rommet. Så hvis det stadig tilkommer ny luft vil ikke AirSponge kunne bruke konsentrere seg mot kun den forurensede luften, men vil rett å slett miste virkningskraft på grunn av stadig tilføring av luft.

Dersom det ikke er noe luftsirkulasjon i rommet du skal rense, kan du imidlertid sette ett vindu på litt åpning.  Vi anbefaler også at du unngår for tørr luft, da dette vil kunne være et problem spesielt på vinteren. Dette fordi mange varmeovner automatisk vil trekke ut fuktighet av luften. Da vil AirSponge sprayflaske være et viktig hjelpemiddel.

Svar:   Produktene har nesten ubegrenset holdbarhet så lenge bokser og flasker holdes tett.

Svar:  Målet og hensikten til AirSponge er å fjerne all uønsket form for lukt. Å tilsette AirSponge en unødvendig lukt vil etter vår mening virke mot sin hensikt.

Produktene fra AirSponge har ett stoff som lukter litt som etanol når de åpnes, men denne lukten vil raskt forsvinne etter at produktene blir tatt i bruk. Dette stoffet er imidlertid svært viktig for at AirSponge skal fungere slik den er utviklet til.

Svar:   AirSponge absorberer og eliminerer forurensede luktpartikler fra både luft og tekstiler. Du vil dermed få du en mye renere og friskere luft i hjemmet, på hytta, i bil, båt eller campingvogn osv.

Mennesker er forskjellig, og mange reagerer derfor forskjellig på ulike lukter og kan i mange tilfeller føle ubehag om de blir utsatt for eventuell lukt av parfyme, løk, sigaretter og lignende. AirSponge fjerner og eliminerer disse luktene effektivt, og ubehaget forsvinner.

VIKTIG

AirSponge må aldri i noen sammenheng benyttes til å forsøke å fjerne giftige gasser. Frykter eller mistenker du på noen måte at du har giftige gasser i luften, må du straks kontakte brannvesenet.

Del denne siden

Populære artikler:

Produktkategorier

Populære produkter

Skroll til toppen

NB!!

Vi er i ferd med å bytte vår Kort-betaling, og derfor er denne for tiden ustabil. Vennligst kontakt oss for å eventuelt benytte VIPPS. Takk