KLORDES

KLORDES

Produkttype:
Sterkt alkalisk flytende rengjøringsmiddel.

Sammensetning:
Kaliumsilikat (orto, meta, para) 5-10%. Kaliumhydroxid 5-10%. Fosfater 1-5%. Tensider 1-5%. Natriumhypokloritt (Akt. klor 2,4%).

Bruksområde:
Til fjerning av fettsmuss på gulv, vegger, utstyr og maskiner i næringsmiddelindustrien. Må ikke brukes på aluminium. Må ikke tørke på glass. Kan skade malte flater.

Bruksanvisning:
Før rengjøring bør produktrester spyles av med varmt vann (50-70 grader C). KLORDES legges på med håndsprøyte eller høytrykksaggregat. Normaldosering er 1-10 dl / 10 l vann (1-10%). Virketid 3-4 min. Høytrykkspyles så med varmt vann (50-70 grader C).

Egenskaper:
Høytskummende flytende vaskemiddel. Fullstendig løselig i vann. Egenvekt 1.18 g/cm3. Må ikke blandes med ammoniakk (salmiakk) eller sure produkter (syre(. pH i kons. ca 13,8. I 10% løsning ca. 12,9. I 1% løsning ca. 12,0. Kan brukes på rustfritt stål, stål, kopper, plast, gummi og lakk.

Lagringsbetingelser:
Lagres mørkt og kjølig. Bør ikke lagres sammen med syreholdige eller ammoniakkholdige produkter.

Holdbarhet:
Konsentratet bør brukes innen 1 år. Bruksløsning bør brukes samme dag.

Pakning:
5 l. plastkanner (5,9 kg).

Miljøforhold:
Rengjørings- og skyllevann må samles opp og behandles slik at utslippstillatelse og kommunale begrensninger mht utslipp av kloakkvann følges. Utslipp av store mengder må unngås.

Sikkerhetsforhold:
For å beskytte mot sprut ved helling av konsentrat: Bruk gummi- eller plasthansker, skjerm eller vernebriller og resistent forkle. Bruk støvfiltermaske for klasse P2 for faste og væskeformige partikler. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann. Oppsøk lege snarest.

Erklæring:
Dette produkt er merket i h.h.t. og registrert av TKVDN.

pdficon Datablad (PDF)


memphis monroe and natalia threesome.3gpking tight anal teen lisey sweet. site www.fuq.monster

Skroll til toppen

NB!!

Vi er i ferd med å bytte vår Kort-betaling, og derfor er denne for tiden ustabil. Vennligst kontakt oss for å eventuelt benytte VIPPS. Takk